Serwis i montaż klimatyzacji

Co to jest serwis klimatyzatorów i dlaczego jest potrzebny.

Urządzenia klimatyzacyjne działają na styku dwóch różnych temperatur. Wyższej i niższej. Powietrze na styku temperatury wyższej i niższej uwalnia parę wodną, która skrapla się na urządzeniu. Wilgoć może być źródłem, w którym będą rozwijały się grzyby, pleśń i drobnoustroje. Ponadto, powietrze, którym oddychamy i które jest nadmuchiwane przez jednostkę wewnętrzną jest w mniejszym lub większym stopniu zanieczyszczone pyłem, kurzem i innymi cząsteczkami.
Takie środowisko, jeżeli nie jest odpowiednio kontrolowane ma negatywny wpływ, na jakość nadmuchiwanego powietrza i na nasza zdrowie.

Ponadto urządzania pracujące przez czas liczony w setkach lub tysiącach godzin, podobnie jak samochód, wymagają sprawdzenia i konserwacji pewnych podzespołów, po to, aby zapewnić bezpieczną i długą żywotność jednostki zewnętrznej i wewnętrznej
Dlatego, klimatyzacje wymagają serwisu, regularnego.

10 kluczowych punktów serwisowych, które należy sprawdzić przed sezonem grzewczym lub chłodniczym:

podstawową czynnością serwisu jest wyczyszczenie parownika i skraplacza z zanieczyszczeń powstałych w wyniku pracy następnie odgrzybienie odpowiednimi i bezpiecznymi dla zdrowia preparatami chemicznymi.

należy sprawdzić czy wentylator jednostki wew. nie wymaga czyszczenia

sprawdzić skuteczność chłodniczą przez pomiar temp nawiewu

pomiar obciążenia elektrycznego sprężarki

uzupełnienie izolacji chłodniczej

wyczyszczenie tacy ociekowej z grzybów

wyczyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej

sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

sprawdzenie instalacji komunikacyjnej pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną oraz ewentualne jej poprawienie