Kanałowy

Klimatyzacja typu split jest złożona z jednostki zewnętrznej, czyli agregatu i jednostki wewnętrznej, czyli parownika połączonej ze sobą instalacją, w której prowadzony jest czynnik chłodzący i instalacją elektryczną.

Jednostki wewnętrzne typu kanałowego rozprowadzając powietrze o pożądanej temperaturze kanałami wentylacyjnymi

1 2 3 4 5 6 7